اسلام نقش مهمی در حکومت قرقیزستان دارد

رئیس مرکز پژوهشی «دین،حقوق و سیاست» با اشاره به اینکه حکومت قرقیزستان از توسعه اسلام در این کشور حمایت می‌کند، گفت: دولت تمامی مذاهب اسلامی بجز فرقه‌های افراطی را به رسمیت می‌شناسد.