تا آخوندهای درباری هستند، خیانت به اسلام تمام نمی‌شود

بدون شک بزرگترین خیانتی که امت اسلام در طول تاریخ شاهد آن بوده، ضربه هایی است که از سوی «آخوندهای خادم دربار رژیمهای غاصب و ظالم» به اسلام وارد شده است. آیا خیانتی بزرگتر از این می تواند وجود داشته باشد که آخوندهای سلطنتی ساپورت شده از سوی پادشاهان، سلاطین و امیرها بی هیچ پروایی سیستمهای غیر مشروع را در منابع و مقدسات شریعت اسلام جاری و ساری ساختند؟!

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.