فرهنگ موبایلی در 7 کشور، استفاده متفاوت ژاپنی‌ها و هندی‌ها از موبایل

در بخشهایی از هندوستان و آفریقا فرهنگی به نام تک زنگ زدن وجود دارد. جاناتان دونر محقق مایکروسافت در هندوستان که مقاله ای را درباره ” قوانین تک زنگ” منتشر کرده است اظهار داشت: این تک زنگها ساده هستند، فردی به شماره یک تلفن همراه زنگ می زند و پیش از آنکه صاحب خط آن تماس را پاسخ دهد، تماس را قطع می کند. صاحب خط می تواند پس از آن در شرایط مناسب با تماس گیرنده تماس بگیرد.

آیا «زن اروپایی» به احترام مرد برنمی خیزد؟

این در حالی است که بر اساس پروتکل های بین المللی و حتی مطالب مراکزی که به آموزش فرهنگ غربی می پردازند نشان می دهد که هنگام ورود یک فرد شاخص به جمع، زنان نیز باید برخیزند.