ریچارد فرای را در باغ رضوان اصفهان دفن کنید

پیشنهاد می شود خیلی نگران وصیت آن مرحوم نباشند، چرا که این را هر کسی می داند وصیتی لازم الاجراست که بر خلاف قانون نباشد. آقای فرای اگر به اصفهان علاقه دارند، اصفهان باغ رضوانی دارد و قطعه ای مخصوص به مشاهیر که می توان در آنجا پذیرای مرحوم مغفور! فرای بود

چوب حراج رضا خان بر آثار باستانی ایران

پروفسور پوپ گفت که دیدارش با شاه ۱۵ دقیقه به طول انجامید و وزیر دربار، تیمورتاش و رئیس تشریفات، امیرنظام به‌عنوان مترجم در آن حضور داشتند. پروفسور پوپ تعجب کرده بود که شاه از خود سخن نمی‌گفت و همه جملات را تیمور در گوشش زمزمه می‌کرد