قیصر و قزوه برجسته‌ترین شاعران دفاع مقدس

آرش پورعلیزاده گفت: کسی که از جنگ حرف می‌زند باید به اعتقاد داشته باشد که این جنگ «دفاع» است و اعتقاد داشته باشد که «مقدس» است. اگر به این دو وجه قائل نباشد دیگر نمی‌شود اسمش را گذاشت شعر «دفاع مقدس»

إذنِ دخولِ این حرم، اشک است

آرش پورعلیزاده از شاعران کشورمان، به مناسبت شهادت امام رضا(ع) و ایام زیارتی آن حضرت شعری سروده است.