آرم جدیدی برای سازمان ملل طراحی شد

محمدحسین تیرآور با انتقاد به عملکرد سازمان ملل درباره حمله به غزه و با بیان اینکه نیاز بود آرم جدیدی برای سازمان ملل طراحی شود، از جزئیات این طرح گفت و نمونه آن را در اختیار مهر گذاشت.

آرم سپاه پاسداران نماد چیست؟

کره زمین، نمادی از جهانی بودن و تأکیدی بر حضور بین‌المللی سپاه در عرصه‌های مختلف جهانی است و وجود این نماد گویای جهان شمول بودن راه و اعتقاد پاسداران انقلاب اسلامی است.