متن کامل طرح آزادسازی سهام عدالت

متن کامل طرح پیشنهادی آزادسازی سهام عدالت که به تازگی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، منتشر شد.