اوباما تحت پیگرد قانونی قرار گرفت

اين برنامه پس از حملات ۱۱ سپتامبر بدون صدور حکم دادگاه آغاز شد، اين درحالي بود که هفته گذشته فاش شد که اين تلاش از سال ۲۰۰۶ ميلادي تحت حفاظت قانوني حکم دادگاه امنيت ملي امريکا ادامه داشته است.