پیشتازی زنان در آزمون تحصیلات تکمیلی

آزمون كارشناسی ارشد سال ۹۲ برای نخستین بار در دهه های اخیر، سیر نزولی آمار داوطلبان را تجربه كرد اما پیشتازی زنان از مردان در رقابت های این آزمون كه چندسالی است آغاز شده، همچنان رو به رشد است.