مرگ دلخراش در آسانسور بیمارستان

خرابی آسانسور بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام آبادغرب منجر به مرگ یک جوان شد.