آیا بنیاد صهیونیستی آقاخان به ایران باز می‌گردد؟

اعطای این جایزه ۲۵۰ هزار دلاری این شائبه را تقویت می‌کند که بنیاد معماری فرقه انحرافی آقاخان در صدد حضور مجدد در پروژه‌های میراث فرهنگی کشورمان می‌باشد. اتفاق تلخی که در گذشته و در زمان مدیریت مدیران فعلی میراث فرهنگی در کشورمان رخ داده بود.

نفوذ خزنده «آقاخان» در کشورهای اسلامی

اهدای جایزه آقاخان به بازار تبریز در حالی مورد توجه رسانه‌های کشور و برخی مسئولین قرار گرفته که این مسأله بدون توجه به سابقه فرقه اسماعیلیه و شخص آقاخان، رئیس این فرقه که خود را امام زمان می‌داند صورت می‌گیرد.