آلبوم عطرنجیب سینا‌دستخوش منتشر می‌شود

سینا دستخوش از انتشار آلبوم موسیقی «عطر نجیب» وساخت قطعه‌ای برای «شهید چمران» و همچنین رساندن ترانه‌ی «گام نهایی» به دست سران 1+5 خبر داد.