جلیلی: مالیات تورمی ظلم به مردم است

اگر دو مولفه ایمان و عمل صالح را با هم جمع کنیم، یک زندگی دوست‌داشتنی برای ما به همراه خواهد داشت. البته باید توجه داشت که صرفا با ادعا، نتیجه محقق نمی‌شود بلکه من معتقدم کسی که در مقام ریاست جمهوری قرار می‌گیرد باید این باور و تلاش را داشته باشد که عمل صالح را متناسب با دستگاه‌های اجرایی، ظهور و بروز بدهد.