توصیه‌های نویسنده معروف به نویسندگان جوان

اگر به داستان‌نویسی علاقه ندارید وارد این حوزه نشوید، حمایت از هنرمندان و نویسندگان در کشور ما کار زشتی است در حالیکه کشورهای غربی از این مقوله استقبال می‌کند. ما شاید به این دلیل که سابقه تمدنی قدیمی داریم از این نوع کارها صرف‌نظر می‌کنیم به همین دلیل ورود به عرصه هنر و ادبیات کار دشواری می‌شود. با توجه به این شرایط به همه شما توصیه می‌کنم که اگر علاقه‌ای برای حضور در این عرصه ندارید وارد نشوید.

آموزش قصه‌نویسی برای زندانیان کهریزک

مهدی قزلی، مدیر آفرینش‌های ادبی سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران با حضور در زندان و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف آن در توافق با رئیس زندان قول برگزاری این کلاسها را داد و اکنون این قول عملی شده است.