نامه استانداری تهران به محیط زیست

رئیس مدیریت بحران استان تهران از ارسال نامه به محیط زیست تهران برای تشکیل جلسه اضطرار آلودگی هوا خبر داد.