«خطرناک‌ترین گسل ایران» کجاست؟+عکس

در زلزله ورزقان جابه‌جایی قائم ۳۰ سانتی‌متری و جابه‌جایی ۹۰ سانتی‌متری روزی خط گسل اتفاق افتاده است اما طبق مطالعات انجام شده روز گسل تبریز جابه‌جایی یک متری قائم و ۳ تا ۴ متری افقی روز خط گسل اتفاق افتاده است.