جایزه ساخاروف چیست و به چه کسانی اهدا می‌شود؟

در قالب این جوایز فرهنگی، حقوق بشری و … مبالغ کلانی برای پیشبرد برنامه‌ها به این افراد پرداخت می‌شود و کسی هم معترض آن نخواهد شد. در واقع یکی از اهداف این جوایز، انتقال کمک‌های مالی برای ادامه اعتراضات در کشورهای مستقل و همزمان پوشش رسانه‌ای آن برای تبدیل آن فرد به نماد مبارزاتی است.