راز فروپاشی آندلس بررسی می‌شود

«راز فروپاشی» عنوان نود و سومین نشست از سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگ مهدوی است که به بررسی عوامل فروپاشی حکومت مسلمانان در آندلس پس از هشت قرن فرمانروایی در اسپانیا می‌پردازد.

داعش در اندیشه فتح اسپانیا

یک روزنامه چاپ انگلیس از برنامه ریزی گروه تروریستی داعش برای فتح اسپانیا خبر داد.

فتح دوباره‌ی آندلس؛ نگاهی به آینده بیداری اسلامی و فتح اروپا در موج چهارم

عده ای از پرسشگران و تحلیل گران با توجه به این تاریخ می پرسند چگونه ممکن است پس از طی تجربه قرون وسطا در غرب و گذار از ساحت دینی و به عوالم دنیایی در تفکر غربی ، اروپای جدید توسط موج جدیدی از اسلام خواهی فتح گردد . عده ای از مفسران سیاسی این سخن را تنها یک پاراپاگاندای سیاسی خواندند و عده ای آن را چونان سخن رهبران شوروی یک توهم ایدئولوژیک دانستند . اما حرف ما در زمینه وارد شدن موج بیداری اسلامی به اروپا دو وجه دارد . وجه اول امکان وقوع و وجه دوم دلایل پیدایش و وقوع آن در آینده .

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.