آنفلوانزای خوکی در ایران هم بومی شده

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: بیماری آ‌نفلوانزای خوکی دیگر در تمام کشورها جزئی از آنفلوانزای فصلی و بومی شده است. شیوع ۳ نوع آنفلوانزا در زمستان افزایش یافته و این بیماری‌ها تاکنون جان ۶ ایرانی را گرفته است.