«آنکه فهمید، آنکه نفهمید»

خاطرات حمید داودآبادی از روزهای حضورش در جبهه در کتابی با عنوان «آنکه فهمید، آنکه نفهمید» منتشر می‌شود. انتشار این اثر را نشر یازهرا برعهده دارد.