شکایت 19 سازمان از برنامه جاسوسی آمریکا

نوزده سازمان امريکايي از آژانس امنيت ملي امريکا به دليل برنامه‌ جاسوسي گسترده دولت اين کشور شکايت کرده‌اند.