مجلس‌خبرگان جولانگاه جریانات‌سیاسی نیست

این‌ها معنای نظارت را متوجه نشدند. نظارت بر رهبری، نظارت بر رهبر نیست، نظارت بر اصل ولایت است که معنای آن صیانت از ولایت است. یعنی نظارت بر این است، که آیا ضوابط جامع الشرایط بودن این مجتهد برای رهبری تداوم دارد یا ندارد.

روایت علم‌الهدی از دیدار با مهدی هاشمی

عضو مجلس خبرگان رهبری به تشریح جزئیاتی از دیدارش با مهدی هاشمی و همچنین نظرش درباره حرام و خلاف قانون بودن عدم رعایت حجاب شرعی پرداخت.