کاروان «روایت مقاومت» به کار خود پایان داد

اولین کاروان «روایت مقاومت» پس از روایت گری بخش های مهمی از تاریخ انقلاب در شهرهای مختلف کشور، به کار خود پایان داد.

آیت‌الله رجبی جایگزین آیت‌الله خوشوقت شد

آیت‌الله رجبی پس از رأی نهایی شورای فقاهتی به عنوان جانشین آیت‌الله خوشوقت در جبهه پایداری تعیین خواهد شد.