توهم انتخاباتي داريد؛ مردم محدود به اطرافيان و مرفهين نيستند

عباس سليمي نمين در يادداشتي با اشاره به بخشي از نامه هاشمي رفسنجاني به رهبر انقلاب، نكاتي را درخصوص ناآرامي‌هاي اخير در كشور بيان و تأكيد كرد: نبايد مردم را محدود به اطرافيان يا مركز نشينان يا مرفهين پنداشت. اين پنداره‌ها به توهمات انتخاباتي (كه اطرافيان ايجاد مي‌كنند) دامن مي زند.