هاشمی رفسنجانی این روزها چه می‌گوید؟

آیت الله این روزها سرش حسابی شلوغ است یا قرار مصاحبه دارد یا وقت سخنرانی. از گاردین تا فلان هفته‌نامه جدیدالتاسیس. این را از حجم اخباری که در سایت‌های و روزنامه‌ها از او منعکس می شود می‌توان دید. اما هر چه آیت الله بیشتر سخن می‌گوید گویا حرف کمتری برای گفتن دارد.

عکس: بوسه آیت‌الله بر دست آیت‌الله

تصویر زیر مربوط به ملاقات آیت الله مکارم شیرازی از آیت الله انصاری شیرازی است.