سند استقبال مردم از مبارزان علیه رژیم پهلوی

بازگشت «شهید آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب» و «آیت‌الله مجدالدین مصباحی» به شهر شیراز پس از مدت‌ها اسارت در سال 1357 موضوع سند زیر است.