دولت به دنبال ایجاد فرصت‌های اشتغال است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مشکل اشتغال، یکی از مشکلات اصلی مردم به ویژه جوانان است، گفت: دولت به دنبال ایجاد فرصت‌های اشتغال در کشور است.