مخترع وب: جاسوسی اطلاعات بدتر از سانسور

کاری که به گفته برنرزلی سازمان‌هایی مانند آژانس امنیت ملی امریکا و سرویس جاسوسی انگلیس انجام داده‌اند، باعث بروز پرانویا در بین شهروندان شده و ادعای غرب آزاد را به چالش کشانده است. مسدود کردن اینترنت توسط چینی‌ها، خاموش کردن آن علیه جوانان مصری در مجموعه بحث سانسور است ولی آنچه در غرب اتفاق افتاده خودسانسوری است که در نتیجه جاسوسی حکومت‌ها بوجود می‌آید.