اعتراض اعضای شورای عالی فضای مجازی به رئیس‌جمهور؛ پایبند به آیین‌نامه باشید

گفته می شود حتی دبیر شورا نیز از دستور جلسات شورایعالی فضای مجازی مطلع نیست و این دستور جلسات در ساعت برگزاری جلسات از سوی رئیس شورا اعلام و به آگاهی اعضا رسیده می شود.