آي فيلم انگليسي راه اندازي شد

با حضور رييس سازمان صداوسيما و مديران رسانه ملي در سي امين نشست سراسري افق رسانه، شبكه بين المللي آي فيلم انگليسي افتتاح شد.