در ادبیات بین‌الملل مفهوم «اعتدال» نداریم

مگر هر روز نمی بینیم که یک نوع جدال، انفجار، جنگ، رویارویی و ترور علیه اهداف سیاست خارجی در یمن، لبنان، عراق و در سوریه و در همه جایی که حوزه نفوذ ما وجود دارد، شکل نمی گیرد؟ این مساله یا بیانگر این است که ما در وضعیت افول قدرت قرار داریم یا بیانگر این است که در فضای فرسایش قرار گرفته ایم

اروپامداری؛ چرا غرب آسیا خاورمیانه نامیده شد؟

گفتمان اروپامداری تلاشی در جهت مركز قرار دادن غرب در الگوی عام نظام جهانی محسوب می‌شود. چنین رویكردی بیانگر آن است كه اروپامداری طرحی برای احیای مركزیت جهان غرب محسوب می‌شود. برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های اسلام‌گرا اروپامداری را به‌عنوان عامل تداوم نظام سرمایه‌داری و برتری‌گرایی جهان غرب تلقی می‌كنند.

آمریکا؛ دشمن برون‌تمدنی ایران

نشست جریان‌شناسی فکری تاریخی مناسبات ایران و آمریکا با حضور ابراهیم متقی و مصطفی ملکوتیان استادان دانشگاه تهران به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

مذاکره در فرایند دیپلماسی اجبار

رهبران آمریکا در شرایطی از مذاکره‌ دیپلماتیک و درهای باز گفت‌وگو برای حل مشکلات ایران-آمریکا سخن می‌گویند که از گزینه‌ تصاعد فشار و تهدید نیز بهره می‌گیرند. نشانه‌ چنین تهدیداتی را می‌توان در ارتباط با رویکرد نهادهای سیاسی و کارگزاران اجرایی آمریکا ملاحظه کرد.

رویکرد رامنی علیه روسیه به سود ایران است

بیشترین شعارهای ضد ایرانی در دوره ریگان بود، اما در سال ۱۹۸۶ شاهد بودیم که بحث مربوط به مک فارلین به عنوان نتیجه طبیعی تفکر موازنه منطقه‌ای به نوعی حاصل شد. در فضای فعلی نگاهی که می‌توان داشت این است که رامنی تضاد را بر اساس جدال با روسیه می‌داند و بنابراین موقعیت ایران و به نوعی چین در فضای بین الملل بهبود پیدا می‌کند. در حالیکه فرایند آینده اوباما ادامه فرایند گذشته خواهد بود.