سردرگمی اصلاح طلبان

قدرت‌طلبی اصلاح‌طلبان و حمایت‌های مقطعی و موضعی آنها از نامزدهای انتخاباتی از یک سو و ناکارآمدی دولت تدبیر و امید در حل مشکلات اقتصادی که خود ناشی از گره زدن مسائل اقتصادی به برجام بود از سوی دیگر، گره کوری را برای اصلاح‌طلبان و اعتدالیون ایجاد کرده است. با نزدیکی به ایام انتخابات، شاهد اختلافات و دعواهای هرچه بیشتر بین دو جریان اصلاح‌طلب و اعتدال و همچنین اختلافات درونی بین خود جریان اصلاحات هستیم.

پیام فضلی نژاد، آنطور که من شناختم

بنابر آنچه که خودش نقل کرده است و حتی در قسمتی از کتاب خویش نیز آورده است در سالهای دوم خرداد حتی از شیخ یوسف صانعی فتوای حلیت بازی زن مسلمان بدون حجاب در فیلمهای سینمایی را هم گرفته بوده است اما تغییر فکری وی در ابتدای دهه ۸۰ و حضور وی در موسسه کیهان موجب فحاشی های گسترده یاران دیروزش در جناح اصلاحات می شود تا جایی که او را نفوذی و وابسته به نهادهای امنیتی می خوانند …