بزرگداشت برنده ایتالیایی نوبل کوچک در ایران

مراسم بزرگداشت جوانی روداری تنها نویسنده ایتالیایی برنده جایزه ادبی هانس کریستین اندرسن معروف به نوبل کوچک، در تهران برگزار شد.