خاتمی آبراهام لینکلن را شهید دانست، اما ایران همچنان محور شرارت بود

دولت خاتمی تلاش كرد از دادن شعارهای ساختارشكنانه در نظام بین‌الملل جلوگیری كند و صحبت از كوتاهی دیوار بی‌اعتمادی به میان آورد و رئیس جمهور وقت نیز آبراهام لینكلن را شهید نامید و همه اینها در حالی رخ داد كه دولت وی از سوی آمریكا به عنوان محور شرارت معرفی شد و اسم ایران نیز از لیست كشورهای حامی تروریسم خط نخورد.