جلسات ارتقای حافظان قرآن برگزار می‌شود

دور جدید جلسه ارتقای حافظان قرآن کریم از سه‌شنبه آینده با محوریت «صوت و لحن» و «مکالمه عربی» در شورای عالی قرآن برگزار می‌شود.