برگزاری «غزه تنهای‌پیروز» در پارک دانشجو

در این خیمه علاوه بر حضور چهره های برجسته و اساتید و گفت و گوهای مردمی، به جمع آوری کمک مالی برای تجهیز نظامی فلسطین و همچین تامین دارو و غذا و سایر نیاز های مردم پرداخته خواهد شد.