جایزه «جعفر شهیدی» برای برترین اندیشمند علوم انسانی

علی زارعی در سخنان خود از اعطای جایزه بزرگ «سید جعفر شهیدی» به برترین اندیشمند حوزه علوم انسانی خبر داد و گفت: در آینده‌ای نزدیک جزئیات آن اعلام خواهد شد و شاید بتوانیم با این وسیله مقداری از دین خود را به اندیشمندان و مفاخر علمی و فرهنگی کشور ادا کنیم.