نواب صفوى مابین شیعه و اخوان بود

باید با اتحاد برای اسلام کار کنیم و همه چیز بجز تلاشمان در راه عزت اسلام را فراموش کنیم، آیا زمان آن نرسیده است که مسلمانان بیدار شوند و اختلاف را ترک کنند؟