راهنمای اجاره کردن خانه

قبل از هر کاری باید با موجر قبلی خود موضوع تخلیه را در میان بگذارید تا مالک پول ودیعه شما را آماده کند. معمولا یک ماه قبل از اتمام موعد قرار داد باید تصمیم خود را با مالک در میان بگذارید.

اجاره نشینی و هزار دردسر

چشمت را که بر هم می زنی می بینی زمان مثل برق گذشته و مهلت قرارداد اجاره خانه ات تمام شده است. انگار همین دیروز بود که لوازم خانه را جمع و اسباب کشی کرده بودی. هنوز یک ماه به پایان قرارداد نرسیده باید یکی از این دو راه را انتخاب کنی…

نیمی از مستاجران کشور ساکن تهران‌اند

طبق گزارش مرکز ملی آمار، اجاره بها در این دوره نسبت به نیمه دوم سال 1392، 9.7 درصد و تعداد اجاره نشینان 24.7 درصد افزایش داشته است.

آمارها می‌گوید مردم اجاره نشین شده‌اند

در ماه پایانی سال گذشته حدود 178هزار قرار‌داد در بخش مسکن منعقد شد که از این میزان سهم اجاره‌نامه‌ها بیش از 50 هزار مورد بوده است.

اینفوگرافی: چند درصد ایرانی‌ها مستأجرند؟

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ کلیک کنید