فروش کتب غیرمجاز در «شهر کتاب»‌ها

«شهر کتاب» مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب است که مجدد در یکی از شعب‌های آن فروش کتاب غیرمجاز دیده شده و این سوال را ایجاد می‌کند که این مجموعه به کدام قانون پای‌بند است.

تاکید‌شورای‌فرهنگ‌عمومی‌بر‌اجرای‌مصوبه‌حجاب

«حجاب» از ارزنده­‌ترین نمودهای فرهنگی ـ اجتماعی در تمدن اسلامی ایرانی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.