کاریکاتور: نتیجه اجلاس گروه بیست

پوتین در حاشیه اجلاس گروه بیست گفت: در جریان مذاکراتی که تا ساعت یک بامداد ادامه داشت، تنها آمریکا، فرانسه، کانادا، عربستان و ترکیه بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل با انجام حمله نظامی موافق بودند.