فیلم‌سازی که از فیلم خودش تاثیر نگیرد سراغ شغل دیگری برود

نویسنده کتاب پرفروش «خاک‌های نرم کوشک» گفت: فیلم‌ساز و هنرمند قبل از آن‌که بخواهد به تولید اثری درباره برخی موضوعات مثل نماز، شهید و موضوعات دینی اقدام کند، خودش باید نسبت به چنین موضوعاتی تقید و التزام داشته باشد و اگر فیلم‌سازی از فیلم خودش تاثیر نپذیرد نباید سراغ این کار برود.

آگاهی؛‌ اولین لازمه پیشرفت و عدالت

با مرور مضامین و تعاریف پیشرفت و عدالت سرفصل هایی احصا خواهند شد که طبق تعریف رهبری خودشان یکی از عناصر و موضوعات فرهنگی اند. مواردی مانند ارتقاء سطح سواد، ارتقاء سطح معلومات عمومى مردم، ارتقاء خدمات شهروندى، خدمت دادن به شهروندان، مبارزه ى با جهل، ارتقاء و انضباط اجتماعى رفتار شهروندان به سطوح منضبط، رشد علم، رشد اقتدار ملى، رشد اخلاق، رشد عزت ملى، پیشرفت در اخلاق و در معنویت و … همگی اصالتا فرهنگی هستند و این یعنی انطباق فرهنگ با پیشرفت و عدالت.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.