داعش شروع به خوردن فرزندانش کرده است

در پی شکست‌های متوالی داعش در میدان‌های نبرد مختلف در عراق، فضایی از شک و بدبینی میان تکفیری‌ها نسبت به یکدیگر به وجود آمده است و یکدیگر را به خیانت متهم می‌کنند.