مسئول‌واحدمجازی داعش تربیت‌شده آمریکاست

50 هزار دلار جایزه برای یافتن مغز متفکر فعالیت های گسترده گروه تروریستی داعش در فضای مجازی است که از او به عنوان احمد ابوسمره یاد شده و تربیت شده آمریکاست.