لزوم پیگیری جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: گزارش کمیته سیاسی و کمیته برگزاری همایش سراسری اصلاح طلبان در خصوص فعالیت‌های انجام شده در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شد.

پشتیبانی قاطع از تیم‌دیپلماسی هسته‌ای ایران

دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت:‌ در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعضای این شورا پس از تحلیل مسائل جاری مملکت، پشتیبانی قاطع خود را از تیم دیپلماسی هسته‌ای ایران در مذاکرات وین اعلام کردند.