مدیر اکانت توئیتر احمد شهید کیست؟

احمد رافت روزنامه نگار سلطنت طلب که با رسانه های ضدانقلابی چون دویچه وله، بی بی سی، رادیو آزادی، رادیو فردا و صدای آمریکا همکاری داشت از جمله کسانی است که توانسته با نزدیک شدن و ارائه پیشنهاداتی به این گزارش گر سازمان ملل اسباب یک همکاری مستمر را با وی فراهم آورد.