کتاب «تبیین عناصر ساختار وجودی انسان» منتشر شد

کتاب «تدبر، چستی، چرایی و چگونگی» نوشته احمدرضا اخوت و مریم قاسمی (اعضای هیئت علمی مدرسه قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران) از سوی موسسه کتاب فردا به چاپ دوم رسید.

معرفی کتاب: «پرورش تفکر قرآنی»

این کتاب در چهارده درس تنظیم شده است. «تحلیل مسائل و رخدادها تحلیل پیچیدگی موضوعات، روش تحلیل یک موضوع، نقش معیارها در مدیریت تفکر، نحوه تأثیر تفکر صحیح در معیارها، نقش تصور و تصویرسازی در تفکر» درس‏های اول تا پنجم این مجموعه را تشکیل می دهند.

معرفی کتاب «مبانی و روش های جهاد نرم»

این کتاب بخشی از یک نقشه جامع، با عنوان «جهاد نرم» با محوریت قرآن و عترت(ع) است. «جهاد نرم» اصطلاحی است که حداقل سه بار معنایی را با خود دارد: یکم، قداستی که از اطلاق ارزشی جهاد، فهم می شود. دوم سعی بلیغ و غایتمند در دو قالب تهاجم و دفاع و سوم ماهیت القایی و نرم.