فیلم مستند: «نگهبان آراء» در دفاع از شورای نگهبان برای صیانت از آرا

تنها نقطه قوت و متمایز کننده‌ی این فیلم را می‌توان تصاویر پخش نشده از این جلسات دانست که بار کل فیلم را بر دوش می‌کشد. دوران حساس و سختی که شورای نگهبان به روایتگری آن پرداخته است.