لاریجانی: انسان های مسلکی اشدا علی الرفقا نیستند

تامل در زندگی این شهدا یک ویژگی مشترک را به یاد می آورد و نشان می دهد امام توانست علاوه بر مکتب سیاسی، مکتب تربیتی نیز ایجاد کند.