همه سینما را به یک چوب نرانیم

می‌بینید که در عرصه‌های مختلف ما حرکتی رو به جلو داریم اما در سینما چرا همه از سَر ناامیدی سخن می‌گویند؟ شاید چند فیلم سیاه‌نما ساخته شود اما چرا همه‌ی سینما را با یک چوب می‌رانیم؟ همین رفتار باعث می‌شود به جایی برسیم که مقیاس‌هایمان بهم ریخته و همه چیز را با هم قاطی می‌کنیم و حتی فیلمی به نام «جدایی نادر از سیمین» را هم اثری ضد اسلامی و ضد نظام می‌دانیم!

کیفیت «چ» فدای جشنواره فجر نمی‌شود

مجری‌طرح فیلم سینمایی «چ» با تاکید بر اینکه همه تلاش حاتمی‌کیا بر این است که جدیدترین ساخته‌اش در جشنواره فیلم فجر حاضر باشد، تاکید کرد: ولی این بدین معنا نیست که ما کار را با عجله پیش‌برده و کیفیت را قربانی حضور در جشنواره ‌کنیم.